Dünyanın her yerinde çimento fabrikası kuruyor ve işletiyoruz

Mühendislik

Çimento sanayisi için dunya çapında aşağıdaki mühendislik hizmetlerini

ve çimento fabrikalarının anahtar teslimi temini ve işletilmesi için gerekli diğer mühendislik hizmetleri yapmaktayız.

Teknik fizibilite çalışmaları
Farklı ülkelerde Çevresel Etki Çalışması (ÇED) için gerekli dökümanların hazırlanması çalışmaları
Hammadde araştırmaları, taş ocağı işletme planlamaları
Hammadde fizibilite raporları
Toprak ıslah projeleri
Betonarme veya çelik binaların, inşaat, mekanik ve elektrik projeleri
Proses tasarımı ve ayrıntılı makine-ekipman yerleşim planları
Çimento fabrikalarının işletmesi için gerekli olan tüm dokümanların hazırlanması
İnşaatı yapılan fabrika detay çizimleri
Otomasyon tasarımı